Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Uddannelsen udvikler deltagernes kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning.
Man skal allerede arbejde som naturformidler, når man starter på naturvejlederuddannelsen. Årsagen til det er, at uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet.

Naturvejlederuddannelsen forløber over knap to år og er sat sammen af 7 internatkurser og 4 studieopgaver, hvilket svarer til en samlet arbejdsbelastning på omkring 63 arbejdsdage.

På grund af COVID-19 har vi været nødt til at ændre datoerne for hold 33´s uddannelsesforløb

alternativ-uddannelsesplan-hold-33

Det er Naturvejlederforeningen, der har ansvaret for den praktiske gennemførsel af uddannelsen. Dette sker i samarbejde med Skovskolen og med lokale naturvejledere. Kurserne foregår på lokaliteter rundt om i landet.

Studieordningen danner rammen for uddannelsens opbygning og indhold. Du kan i denne læse om de enkelte kursers formål og indhold, om studieopgaver og om praktiske forhold, der vedrører gennemførsel af uddannelsen.

Vær opmærksom på, at uddannelsen står over for en overgangsfase, hvor den videreudvikles, og at der derfor kan være elementer vedrørende indholdet på de enkelte kurser og studieopgaver, der kan ændre sig.

Hele uddannelsesforløbet gennemføres som et samlet forløb. Det betyder, at du som kursist skal være opmærksom på, at der skal afsættes tid til kursusforberedelse, studieopgaver og netværksmøder mellem kurserne.

img_5372

Følg os på Facebook!