Gode Grunde til Naturvejledning

Naturvejlederordningen i Danmark har eksisteret i mere end 30 år, og der er i dag beskæftiget mere end 400 naturvejledere rundt omkring i kommuner, på naturskoler, museer og naturfaglige formidlingscentre. Formålet med naturvejledningen i Danmark, er at skabe forståelse og indsigt i dansk natur, og medvirke til at sikre at børn og unge lærer at se og respektere sammenhængene mellem natur og kultur, og mellem menneske og natur, således at der bevares og udvikles en nødvendig balance mellem naturbenyttelse og – beskyttelse.

  • Naturvejledning giver deltagerne direkte oplevelser i naturen.
  • Naturvejledning formidler helheder, hvor natur og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlag, naturlige processer samt menneskets påvirkning af naturen.
  • Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.

Målet med naturvejledning er:

  • At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og kulturmiljø.
  • At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
  • At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltning.
  • At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

Vidensblade om naturvejledning i praksis:

Naturvejledning Danmark har udarbejdet fem vidensblade, der uddyber forskellige indgangsvinkler og samarbejder, hvor naturvejledning spiller en rolle, læs mere her:

I rapporten “Naturvejledning i det 21- århundrede” kan du læse meget mere om, hvad naturvejledning er og kan.