Statistik

I slutningen af 2012 blev det nye årsstatistiksystem for Naturvejledere lanceret. Systemet erstatter det hidtidige system, som kørte via Naturstyrelsens nu nedlagte database. Årsstatistiksystemet er lavet af Friluftsrådet med input fra naturvejledere fra hele landet og Naturvejlederforeningen. Statistikken er baserer sig på indberetninger af aktiviteter udført af Ugle-certificerede naturvejledere samt naturvejledere under uddannelse.

I 2017 er der blevet indberettet tal for 155 naturvejledere. Heraf arbejdede de 106 med naturvejledning på fuldtid og de 49 på deltid.

Samlet antal deltagere på ture/undervisning/arrangementer samt kurser: 424.281 personerSamlet antal naturvejlederaktiviteter: 9.818 aktiviteter

diagram-nvl-kategoerier-2017

Se underopdelingen af aktiviterne, særlige målgrupper, særlige indsatser mv. i pdf-format ved at følge dette link.

Følg os på Facebook!