Kære alle,

årets generalforsamling afholdes den 14. april fra kl. 15:30-17:30 – og rent online.

Dette skyldes selvsagt, at corona-restriktionerne ikke tillader os at afholde en normal fysisk generalforsamling. I stedet for at udskyde generalforsamling til et senere tidspunkt, ønsker vi at afholde en trimmet generalforsamling online – for både at efterleve foreningens vedtægter, men også for at kunne igangsætte en række initiativer med en forsamlings godkendelse.

Således indstiller bestyrelsen til, at Generalforsamling 2021 blot omfatter følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling
  • Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
  • Præsentation af Handleplan 2021 (iht. Strategiplan 2020-2025) og afstemning herom
  • Valg af formand, bestyrelse, suppleanter og revisorer
  • Godkendelse af budget for indeværende år samt godkendelse af budget og kontingent for det efterfølgende år
  • Eventuelt

Relevante dokumenter og endelig program/dagsorden samt link fremsendes i ugen efter påske.

 

På vegne af bestyrelsen
Bedste hilsner

Jakob Walløe Hansen
Formand
Naturvejledning Danmark