Retningslinjer for Naturvejlederuddannelsens logo

Logo til naturvejlederuddannelsenNår du har gennemført Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark, får du ret til at anvende det traditionsrige uglelogo, der gennem mange år har fungeret som kvalitetsstempel for fagligt stærke og engagerede naturvejledere over hele landet.

Naturvejlederuddannelsens logo ”den blå ugle” har i mange år fungeret som et kvalitetsstempel for fagligt stærke naturformidler, der kan skabe engagement om naturen, formidle viden og tilrettelægge gode oplevelser, som bringer mennesker og natur sammen. Logoet kan bruges af alle, der har gennemført Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark.

Logoet er sammensat med de gamle kinesiske tegn yin og yang. Uglen symboliserer visdom, mens yin og yang står som symbol for en guddommelig tolkning af naturens herligheder.

Logoet må aldrig anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med Naturvejlederuddannelsens og Naturvejledning Danmarks formål.

Anvendelse og betingelser for brug af Naturvejlederuddannelsens logo kan ses i retningslinjerne herunder:

  1. Logoet er varemærkebeskyttet og ejes af Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark. Alle rettigheder til logoet tilhører til enhver tid Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark.
  2. Logoet må udelukkende bæres af naturvejledere som har gennemført Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark (tidl. Naturvejlederordningen). Brugsret betyder ikke at der kan gøres krav på rettigheder til logoet.
  3. Personlig brug af logoet, fx i autosignaturer, på visitkort, beklædning el. lignende er alene forbeholdt naturvejledere som har gennemført Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark (tidl. Naturvejlederordningen).
  4. Logoet kan anvendes i forbindelse med markedsføring af Naturskoler, Naturcentre og lign., hvis stedet har ansatte naturvejledere, der har gennemført Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark (tidligere Naturvejlederordningen). I dette tilfælde må logoet anvendes på stedets hjemmeside, biler, udlånsgrej, brochurer samt markedsføring til events og arrangementer. Logoet må ikke anvendes i forbindelse med anden markedsføring uden forudgående aftale med Naturvejledning Danmarks sekretariat.
  5. Brugere må ikke registrere eller søge at registrere noget varemærke eller navn, som indeholder logoet, eller som ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.
  6. Logoet må ikke ændres i farve eller form efter udlevering. Ændring i proportionel skalering tillades.
  7. Logoet må ikke tilføjes andre grafiske elementer medmindre det er aftalt på forhånd med Naturvejledning Danmarks sekretariat.

Naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark kan kræve, at brugen af logoet ophører, hvis brugen strider imod de ovenstående retningslinjer. Om nødvendigt via retslig gang.