Biodiversitet og Natursyn

Kort om initiativet: Biodiversitet og Natursyn for 4.-6. klasse

Naturvejledning Danmark har iværksat et toårigt initiativ, som skal introducere biodiversitet og natursyn på mellemtrinnet.

Som et led i undervisningen vil eleverne blive introduceret til en lokal problemstilling i naturen, og blive aktiveret i at udforme konkrete løsningsforslag og handlinger.

I et lokalt partnerskab mellem naturvejleder, lærer og lokal forening udvælges en konkret case i naturen. Ved brug af udeskole-didaktik får børnene et direkte forhold til et naturområde, som de undersøger sammen med lokale aktører. Dernæst formuleres et bud på en handling som adresserer den aktuelle udfordring. Eleverne medvirker til at iværksætte handlingen – f.eks. naturpleje, bekæmpelse af invasive arter, samtaler mellem parter med forskellige natursyn.

Afslutningsvis videreformidler klassen deres viden til en gæsteklasse, så erfaringerne deles ud, og eleverne får forankret deres viden.

 

Fig. 1: Model for undervisningsforløb. Tre ture, hver tur efter inde-ude-inde-modellen.

 

Projektets tidsplan:

 

Projektets leverancer

De deltagende naturvejledere afholder hver mindst to klasse-forløb om natursyn, og to om biodiversitet i løbet af projektperiodens to år.

Projektet producerer en række materialer om biodiversitet og natursyn, samt en række undervisningsforløb, som raffineres undervejs.

Som et særligt greb i projektet benyttes konceptet ”Flipped Learning”, som er en videobaseret undervisningsmetode til fremme af samarbejds- og undersøgelsesbaseret læring. Derudover beskrives og dokumenteres nogle eksemplariske cases. Alt materiale stilles publiceres via Skoven-i-Skolen.

Projektet betjener sig af ”sidemandsoplæring”, så de deltagende naturvejledere overleverer kompetencer til lærere med henblik på at lærerne selv kan varetage undervisningsforløb i naturen fremover.

 

Vil du deltage?

Som naturvejleder bliver du i stand til at facilitere lokale partnerskaber, at videregive din viden om undervisning i naturen til lærere gennem sidemandsoplæring, samt at bruge redskaberne fra Flipped Learning i din formidling.

Som deltager i projektet forpligter du dig til at gennemføre mindst 2 biodiversitets- og 2 natursynsforløb med forskellige klasser, i partnerskab med lærere og en lokal forening.

Du vil blive inviteret til at deltage i en obligatorisk 2-dages camp med undervisning og workshops inden for Flipped Learning, sidemandsoplæring og relations-dannelse/lokale partnerskaber.

Dato for 2-dages camp KOMMER SNAREST.

Der vil være yderligere tilbud om netværksdannelse undervejs.

Til brug for udgifter i forbindelse med lokale forløb vil der være en pulje, hvor der kan søges i alt 10.000 kr. i de to år.

Tilmelding åbner i februar.

Kontakt os hvis du vil høre nærmere.

Tanja Rahbek: [email protected], 31519003
Jakob Simonsen: [email protected], 31523690