Tips, tricks og aktiviteter

Har du brug for tips til aktiviteter og konkrete bud på idéer til undervisning ude, så følg med på denne side, hvor vi løbende vil lægge nyttige link til inspirerende aktiviteter.

Har du brug for gode råd og inspiration fra en Naturvejleder, så find din lokale naturvejleder her.

Dagtilbud (0-6 årige)

Krible-krable
Krible-krable er Naturvejledning Danmarks store projekt, som hjælper dig med inspiration til aktiviteter med små krible-krable dyr i naturen. Her kan downloades masser af aktivitetsark og vejledninger.

Grønne spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Spring ud i naturen
Naturen er alletiders legeplads, der inspirerer små og store børn til at bevæge sig. Friluftsrådets Spring ud i naturen-projekt sætter fokus på børns bevægelse i naturen.

Naturfamilier
Projektet Naturfamilier giver gode idéer til ture med børnefamilien, men her er også masser af inspiration til dagplejeren og pædagogen.

Naturbingo
Her kan du downloade bingoplader til turen på legeplads eller i den nære natur

 

Inspiration til 0-5 klassetrin:

Skoven i skolen
Her kan du finde flere 100 idéer til aktiviteter og undervisningsforløb, der kan foregå udenfor. Desuden findes her en række artikler om Udeskole og Udeskolepædagogik

Bliv naturligvis
Bliv NaturligVis er et gratis formidlingstilbud til skoler, daginstitutioner, SFO’er, spejdertrupper og andre fritidsorganisationer, som giver mulighed for at sammensætte et forløb med natur, jagt og lystfiskeri.

Friluftsliv i skolen
Friluftsaktiviteter kan være et godt supplement til klasseundervisning og de mere traditionelle idrætsaktiviteter. Friluftsaktiviteter kan bringe andre kompetencer i spil hos eleverne, styrke de sociale relationer og udfordre elevernes fysiske færdigheder.

Statens Naturhistoriske Museums Skoletjeneste
Statens Naturhistoriske Museums Skoletjeneste finder du undervisningsmaterialer om natur, biodiversitet, evolution, dyr, planter, fugle, edderkopper og meget mere. Skriv til Skoletjenesten her for sparring og yderligere guide til materialerne.
Se også samling af små film, podcasts mv. på ’Det virtuelle museum’

Danmarks Naturfredningsforenings Skoletjeneste
Her finder du en lang række af Skoletjenestens undervisnings- og inspirationsmaterialer. Masser af materiale til download

Vild Mad
VILD MAD Undervisningsguide er en indføring i tankesættet og læringssynet i VILD MAD Undervisning. Her finder du en oversigt og indføring i forløbenes opbygning og delelementer, samt den faglige baggrundviden der er nødvendig for at forankre VILD MAD i din undervisning.

Mit vadehav
Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal. Mit Vadehav tilbyder gratis undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Mange af aktiviteterne kan sagtens foregå ved andre kyster og strande.

Viden om friluftsliv
På Viden om Friluftsliv kan du finde flere link og læse om teori og forskning bag Udeskole og Læring og pædagogik i naturen