Har du brug for tips til aktiviteter og konkrete bud på idéer til undervisning ude, så følg med på denne side, hvor vi løbende vil lægge nyttige link til inspirerende aktiviteter.

Dagtilbud (0-6 årige)

Krible-krable

Krible-krable er Naturvejledning Danmarks store projekt, som hjælper dig med inspiration til aktiviteter med små krible-krable dyr i naturen. Her kan downloades masser af aktivitetsark og vejledninger.

Grønne spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Spring ud i naturen

Naturen er alletiders legeplads, der inspirerer små og store børn til at bevæge sig. Friluftsrådets Spring ud i naturen-projekt sætter fokus på børns bevægelse i naturen.

Naturfamilier

Projektet Naturfamilier giver gode idéer til ture med børnefamilien, men her er også masser af inspiration til dagplejeren og pædagogen.

Ta’ Ud

Rudersdal kommune har udgivet denne bog, med aktiviteter og eventyr. Bogen kan sagtens give inspiration til fortællinger, undersøgelser og lege, også selvom man ikke lige befinder sig i Rudersdal.

Naturkurven

“Fra Koglebåd til frøbombe” – et lille gratis hæfte med 12 sjove og nemme naturaktiviteter

Naturbingo

Her kan du downloade bingoplader til turen på legeplads eller i den nære natur

 

Inspiration til 0-5 klassetrin:

Skoven i skolen

Her kan du finde flere 100 idéer til aktiviteter og undervisningsforløb, der kan foregå udenfor. Desuden findes her en række artikler om Udeskole og Udeskolepædagogik

Udeundervisning

Når undervisningen flyttes uden for klasserummet, til skolens arealer, eller i skolernes nærmiljø betyder det en ændret rammesætning af undervisningen. Men det betyder også at der er andre muligheder for at inddrage viden om omvendnen og bedre mulighed for bevægelse.

Bliv naturligvis

Bliv NaturligVis er et gratis formidlingstilbud til skoler, daginstitutioner, SFO’er, spejdertrupper og andre fritidsorganisationer, som giver mulighed for at sammensætte et forløb med natur, jagt og lystfiskeri.

Friluftsliv i skolen

Friluftsaktiviteter kan være et godt supplement til klasseundervisning og de mere traditionelle idrætsaktiviteter. Friluftsaktiviteter kan bringe andre kompetencer i spil hos eleverne, styrke de sociale relationer og udfordre elevernes fysiske færdigheder.

Statens Naturhistoriske Museums Skoletjeneste

Statens Naturhistoriske Museums Skoletjeneste finder du undervisningsmaterialer om natur, biodiversitet, evolution, dyr, planter, fugle, edderkopper og meget mere. Skriv til Skoletjenesten her for sparring og yderligere guide til materialerne.
Se også samling af små film, podcasts mv. på ’Det virtuelle museum’

Danmarks Naturfredningsforenings Skoletjeneste

Her finder du en lang række af Skoletjenestens undervisnings- og inspirationsmaterialer. Masser af materiale til download

Vild Mad

VILD MAD Undervisningsguide er en indføring i tankesættet og læringssynet i VILD MAD Undervisning. Her finder du en oversigt og indføring i forløbenes opbygning og delelementer, samt den faglige baggrundviden der er nødvendig for at forankre VILD MAD i din undervisning.

99 arter

Et projekt der skal inspirere børn og unge og deres lærere til at komme ud i naturen – og åbne deres øjne for de fortællinger, som findes derude.

Mit vadehav  Thy Nationalpark  Nationalpark Mols Bjerge

Flere af Danmarks Nationalparker tilbyder en række undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Mange af disse aktiviteter kan sagtens foregå andre steder end i lige disse nationalparker.

Viden om friluftsliv

På Viden om Friluftsliv kan du finde flere link og læse om teori og forskning bag Udeskole og Læring og pædagogik i naturen