Året tema udspringer af et ønske om at arbejde med ”biodiversitet i børnehøjde”: Vi har valgt at sætte fokus på evnen til at se forskelle og ligheder blandt Krible Krable-dyr.
Til det formål har vi udviklet følgende produkter:

ForskelLighed – et inspirationshæfte om at se forskelle og ligheder mellem dyr og de grupper de tilhører.

Forskellighedsdug – en dug der guider børn og voksne til at lægge mærke til de små forskelle og ligheder, der tilsammen kan give et fingerpeg om, hvilket dyr det drejer sig om.

Vejledning i Børne Bioblitz – hvor det gælder om at finde flest forskellige arter mere end at artsbestemme

Damen der blev til et træ – en højtlæsningsbog skrevet og illustreret af Dorte Abrahamsen om en vild have, som damen ville give en kærlig hånd.

OG IKKE MINDST 400 rygsække med udstyr til at gennemføre Børne-Bioblitz, som vi sender ud til de naturvejledere, der melder sig på banen til at eksponere Krible Krable maj 2021.

Sådan er du med:

 • Planlæg arrangementer med årets tema som emne.
 • Afhold Børne-Bioblitz for lukkede grupper eller ved offentlige arrangementer
 • Hjælp lokale dagtilbud og indskolingsklasser med at gennemføre deres egen Børne-Bioblitz
 • Meld mindst ét lokalt arrangement ind (hvem, hvor, hvornår) som pressen kan/må deltage i

Rygsækkene I får tilsendt, kan I bruge som det passer jer bedst: I kan forære dem til en institution eller en skole, der gerne vil arbejde med emnet. Eller I kan beholde dem på jeres center til udlån.

Rygsækken indeholder:

 • Forskellighedsdug
 • Inspirationshæfte om ForskelLighed
 • Vejledning i Børne Bioblitz
 • Lup til kamera på smartphone/tablet
 • Hvidt lagen
 • Sommerfuglenet
 • 5 Insektsugere
 • 6 Minibakker
 • 80 små beholdere
 • 100 låg til beholderne

Desuden er der mulighed for at få tilsendt Krible Krable T-shirts, kasketter og tattoes i begrænset omfang.

SKRIV TIL [email protected] og beskriv hvordan I har tænkt jer at markere Krible Krable sæsonstart i maj 2020.
BEMÆRK: der er deadline fredag den 19. marts,
hvorefter rygsækkene fordeles blandt jer der byder ind.