Efter et efterår med evaluering af naturvejlederordningen, afslutning af efteruddannelsesprojektet og mange jern i ilden, vil Naturvejlederforeningens bestyrelse gerne indbyde til et Visionsseminar.

Vi indbyder 2 deltagere fra hvert regionale netværk til dagen.
Onsdag d. 8. februar kl. 9.30 – 15. 30
Sandhusvej 72, 5000 Odense C.

Formålet med dagen er, at få medlemmernes vinkel på naturvejlederforeningens kurs fremefter. En lidt mere indgående diskussion, end vi sædvanligvis kan nå på en generalforsamling.
For at kvalificere diskussionen, har vi allieret os med en ekstern proceskonsulent – Joan Hestbæk, som vil være vores facilitator på dagen.

Ud over Joan Hestbæk og forhåbentlig 2 deltagere fra hvert netværk, vil 2 bestyrelsesmedlemmer deltage i dagen. De vil primært være observatører og referenter.

Kunne du tænke dig at deltage, skal du henvende dig til din regionale tovholder, som koordinerer tilmeldingen af repræsentanterne fra din regionale netværk.
Ud over forplejning på selve dagen, kan vi tilbyde kørselsgodtgørelse for 2 personer fra hvert netværk – men vi opfordrer selvfølgelig til samkørsel 