More information

If You need more information about the Danish Nature Interpreter Service, feel free to concact:

Danish Ranger Association
Jakob Walløe Hansen (Chairman)
tlf. 23 72 94 63
Email: formand@natur-vejleder.dk

Training of Nature Interpreters
Eva Skytte
Email: uddannelse@naturvejledningdanmark.dk